FRAGOR

Nawiguj z nami po bezmiarach internetu

Analiza i doskonalenie kampanii

Monitoring

Za pomocą narzędzi oferowanych przez Google kampania reklamowa jest cały czas monitorowana, a otrzymywane dane z jej przebiegu podlegają dokładnej analizie. Ma to na celu ustawiczne doskonalenie kampanii w taki sposób, aby przyniosła jak największy zwrot z inwestycji. Wśród analizowanych danych znajdują się m.in.:

  1. Kontrola wyświetlania się reklam na dane słowa kluczowe.
  2. Badanie stosunku liczby wyświetleń każdej reklamy do liczby kliknięć.
  3. Badanie skuteczności poszczególnych reklam - czy kliknięcie danej reklamy zaowocowało realizacją celu kampanii (np. złożeniem zamówienia).
  4. Analiza skuteczności poszczególnych słów kluczowych.
  5. Weryfikacja wartościowych kliknięć, czyli de facto zwrotu z inwestycji.

Doskonalenie kampanii

Wyniki monitoringu i analiz pozwalają na ustawiczną, dokonywaną na bieżąco optymalizację poszczególnych parametrów i części składowych kampanii. W tym zawierają się takie czynności, jak np:

  1. Rezygnacja z reklam generujących nieskuteczne kliknięcia.
  2. Rezygnacja ze słów kluczowych generujących nieskuteczne kliknięcia.
  3. Poszukiwanie nowych słów kluczowych, które generują wartościowe kliknięcia możliwie najmniejszym kosztem.
  4. Testowanie różnych wersji reklam wyświetlanych dla danego zestawu słów kluczowych i odrzucanie tej, która przynosi mniejszy zwrot z inwestycji.
  5. Optymalizacja maksymalnych cen ofertowych za poszczególnego słowa kluczowe ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności.

Analiza i doskonalenie każdej kampanii dokonywanę są rutynowo, z maksymalnym wykorzystaniem posiadanej wiedzy i doświadczenia. Wysokość budżetu kampanii nie ma na to wpływu - każdą kwotę staramy się spożytkować jak najbardziej efektywnie. Dlaczego? Po prostu lubimy to!

Zapytanie ofertowe

W celu otrzymania oferty uwzględniającej charakter Twojej witryny i cele kampanii skontaktuj się z nami!

FRAGOR® 2008