FRAGOR

Nawiguj z nami po bezmiarach internetu

Planowanie i kontrola budżetu

Modele planowania budżetu

Proponujemy kilka modeli wykorzystania budżetu, jakie można przyjąć dla kampanii reklamowej w systemie AdWords.

Kampania intensywna - Jest to rodzaj kampanii, w którym nie jest istotny horyzont czasowy, lecz jak najbardziej efektywna i intesywna promocja w internecie, przy maksymalnym wykorzystywaniu posiadanych środków. Kwestia czy środków w budżecie wystarczy na miesiąc, dwa, czy pół roku nie jest brana pod uwagę. W tym modelu prowizja obliczana jest od całości środków przeznaczonych na kampanię i pobierana przed jej rozpoczęciem. Ten rodzaj kampanii jest szczególnie przydatny przy promowaniu nowych serwisów www, wprowadzaniu nowego produktu na rynek, itp.

Kampania regularna - Ten rodzaj kampanii zakłada cykliczną, np. co miesięczną, dystrybucję środków na prowadzenie kampanii. Na skutek ciągłej analizy skuteczności kampanii kwoty na kolejny miesiąc mogą być dowolnie zwiększane lub zmniejszane - w zależności od wyników pomiarów skuteczności. W tym modelu prowizja obliczana jest przy każdym kolejnym odnowieniu budżetu - stosownie do jego zaktualizowanej wielkości. Ten model kampanii stanowi doskonałe uzupełnienie tradycyjnych działań marketingowych stosowanych przez przedsiębiorstwo.

Kampania mieszana - Kampania mieszana stanowi połącznie dwóch powyższych modeli. Polega na tym, że klient wpłaca jednorazowo większą kwotę (co jest o tyle korzystne, że procent marży jest mniejszy), jednak określa maksymalny miesięczny budżet. Otrzymane środki, po potrąceniu prowizji, są wpłacane na konto Google i wykorzystywane tak, aby nie przekroczyć miesięcznego budżetu. Kampania mieszana jest korzystna dla przedsiębiorstw chcących promować się w internecie w dłuższym horyzoncie czasowym, które mogą sobie pozwolić na jednorazowe obciążenie kosztami całej kampanii.

W każdym z tych modeli po całkowitym wykorzystaniu budżetu przygotowywany jest dodatkowy, bardzo szczegółowy raport podsumowujący przebieg całej kampanii (i ewentualnie zwrot z inwestycji). Klient w zależności od wyników raportu oraz posiadanych środków podejmuje decyzję w sprawie ewentualnej kontynuacji kampanii.

Opisane wyżej modele są tylko luźną sugestią. Jesteśmy w stanie przyjąć praktycznie każdą inną propozycję związaną z formą rozliczeń i wykorzystywaniem budżetu.

Zapytanie ofertowe

W celu otrzymania oferty uwzględniającej charakter Twojej witryny i cele kampanii skontaktuj się z nami!

FRAGOR® 2008