FRAGOR

Nawiguj z nami po bezmiarach internetu

Raporty z przebiegu kampanii reklamowej AdWords

Przygotowywanie raportów

Za pomocą narzędzi oferowanych przez Google przygotowywane są szczegółowe raporty z przebiegu kampanii. Raporty mogą mieć zarówno postać plików arkusza kalkulacyjnego, strony internetowej, jak i zwykłego tekstu. Również ogólny kształt i zawartość raportów mogą być dostosowywane do potrzeb klienta w taki sposób, aby raport zawierał wyłącznie interesujące klienta informacje - bez tworzenia zbędnego szumu. Jest to o tyle istotne, że ilość danych, które mogą znaleźć się w raporcie i sposobów ich ujęcia jest olbrzymia. Standardowo raporty mają postać danych tabelarycznych, wzbogaconych często wykresami. W razie potrzeby mogą być jednak uzupełnione o interpretację zawartych w nich danych.

Terminy raportów

Raporty są standardowo przygotowywane cyklicznie (np. na koniec miesiąca) - zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie, przy których decydujące znaczenie ma specyfika kampanii i życzenia klienta. Dodatkowo zakończenie każdej kampanii wieńczone jest przygotwaniem szczególnie dokładnego raportu, obejmującego cały okres jej trwania. W razie potrzeby istnieje możliwość wygenerowania również raportu nadzwyczajnego - obejmującego niestandardowy okres czasu i mający odmienną formę od przyjętej - jeśli tylko pojawi sie ku temu szczególna potrzeba.

Jakie dane zawierają raporty?

Lista wszystkich danych z przebiegu kampanii, które mogą być przedstawione w raporcie jest tak długa, że nie ma sensu się na ten temat rozpisywać. Zamiast tego przedstawiamy standardowe typy raportów dotyczących skuteczności:

  1. Skuteczność słowa kluczowego
  2. Skuteczność reklamy
  3. Skuteczność adresu URL
  4. Skuteczność grupy reklam
  5. Skuteczność kampanii
  6. Skuteczność konta
  7. Skuteczność wyszukiwanego hasła
  8. Raport skuteczności dotyczący rozmieszczania reklam
  9. Raport skuteczności dotyczący zasięgu i częstotliwości
  10. Koszty kampanii w dowolnym ujęciu

Dzięki cyklicznym raportom klient cały czas ma możliwość wpływu na przebieg kampanii. Może przecież uznać, że lepiej będzie przenieść ciężar kampanii na realizację jednego z celów, albo zrezygnować całkowicie z jakiejś mało efektywnej grupy reklam. Raport końcowy pozwala natomiast dokonać bilansu zysków i strat, dzięki czemu pomaga w podjęciu decyzji co do ewentualnego wznowienia kampanii lub zaplanowania nowej.

Zapytanie ofertowe

W celu otrzymania oferty uwzględniającej charakter Twojej witryny i cele kampanii skontaktuj się z nami!

FRAGOR® 2008